Archive

Описание на системата. Системата се състои от микропроцесорни контролери за всеки един от елеваторите и компютърна станция със специализирано програмно осигуряване EleCon. Контролерите са окомплектовани с датчици за измерване скоростите на водещата и водимата шайби, датчици за следене аксиалното отклонение на ремъка и капацетивен датчик за препълване на изходящите тръби. Микропроцесорният контролер обработва информацията постъпваща от датчиците и управлява звуковата [...]