Archive

TransMan – система за GPS контрол на транспортната дейност. Системата е пусната в експлоатация за първи път през септември 2003 година. От тогава досега е внедрена в редица фирми, като е натрупан богат практически опит. Разработеният софтуер е изграден и доразвиван на база експлоатацията на системата и методическите указания на специалисти в областта на управление и организация на автомобилния парк [...]