Archive

Компютърен Център ООД е изключителен представител на Microinvest за град Хасково.  Компютърен Център ООД предлага цялата серия от продукти на Microinvest : * Microinvest Склад Pro - Система за управление на търговски обекти. Софтуер за автоматизация на производствената и търговската дейност на всяка фирма.  * Microinvest Склад Pro Light - Софтуер за работа в магазини и ресторанти. Приложението автоматизира работата на касиери, сервитьори, бармани [...]

TransMan – система за GPS контрол на транспортната дейност. Системата е пусната в експлоатация за първи път през септември 2003 година. От тогава досега е внедрена в редица фирми, като е натрупан богат практически опит. Разработеният софтуер е изграден и доразвиван на база експлоатацията на системата и методическите указания на специалисти в областта на управление и организация на автомобилния парк [...]