Archive

Описание на системата. Системата се състои от микропроцесорни контролери за всеки един от елеваторите и компютърна станция със специализирано програмно осигуряване EleCon. Контролерите са окомплектовани с датчици за измерване скоростите на водещата и водимата шайби, датчици за следене аксиалното отклонение на ремъка и капацетивен датчик за препълване на изходящите тръби. Микропроцесорният контролер обработва информацията постъпваща от датчиците и управлява звуковата [...]

Компютърен Център ООД е изключителен представител на Microinvest за град Хасково.  Компютърен Център ООД предлага цялата серия от продукти на Microinvest : * Microinvest Склад Pro - Система за управление на търговски обекти. Софтуер за автоматизация на производствената и търговската дейност на всяка фирма.  * Microinvest Склад Pro Light - Софтуер за работа в магазини и ресторанти. Приложението автоматизира работата на касиери, сервитьори, бармани [...]

КОНТРОЛ 2000 - Система за контрол и регулиране на температурите на ферментатори Температурата e основен параметър в процеса на ферментация. Непрекъснатият контрол върху температура (температурните колебания в процса на ферментация) позволява да се повиши качеството на продукта. Автоматизацията на процеса води до намаляване на разходите за труд и икономия на енергийни ресурси. Оптимизацията на ферментационния процес позволява да се съкрати производствения [...]

TransMan – система за GPS контрол на транспортната дейност. Системата е пусната в експлоатация за първи път през септември 2003 година. От тогава досега е внедрена в редица фирми, като е натрупан богат практически опит. Разработеният софтуер е изграден и доразвиван на база експлоатацията на системата и методическите указания на специалисти в областта на управление и организация на автомобилния парк [...]

Системата “СПЕКТЪР 2000” е предназначена за контрол на охранявани обекти посредством радиоканал за връзка. Това което отличава “СПЕКТЪР 2000” от останалите радиосот системи е възможността да се осъществява пряка връзка с охраняваните обекти. Двупосочната комуникация позволява чрез компютъната станция да се задават управляващи команди, които да активират различни устройства разположени на охранявания обект. Системата се състои от компютърна станция, радиокомуникационна [...]

Система за въвеждане на управляващи програми в машини с цифрово програмно управление Предназначение  Системата се използва за въвеждане на управляващи програми за ЦПУ от флаш карта . Предназначена е за газорезни машини ESAB. Системата е изградена от три основни елемента: устройство за запис на електронни карти FCRW-01P четец на електронни карти FCR- 01 електронна карта FC-01