Описание на системата.

Системата се състои от микропроцесорни контролери за всеки един от елеваторите и компютърна станция със специализирано програмно осигуряване EleCon. Контролерите са окомплектовани с датчици за измерване скоростите на водещата и водимата шайби, датчици за следене аксиалното отклонение на ремъка и капацетивен датчик за препълване на изходящите тръби. Микропроцесорният контролер обработва информацията постъпваща от датчиците и управлява звуковата и светлинната сигнализации, както и блокировката. Блокировката на системата е реализирана на две степени – „Блокировка 1″ и „Блокировка 2″. Първата степен на блокировката се активира при достигане на приплъзването на водещата ремъчна шайба от 10% , както и при препълване на изходящите тръби на елеватора. Тя се използува за блокиране на захранването на елеватора с материал. Втората степен на блокировката се активира при достигане на приплъзването на водещата ремъчна шайба от 20%. Тя се използва за блокиране задвижванването на елеватора.