КОНТРОЛ 2000Система за контрол и регулиране на температурите на ферментатори

Температурата e основен параметър в процеса на ферментация. Непрекъснатият контрол върху температура (температурните колебания в процса на ферментация) позволява да се повиши качеството на продукта. Автоматизацията на процеса води до намаляване на разходите за труд и икономия на енергийни ресурси. Оптимизацията на ферментационния процес позволява да се съкрати производствения цикъл, което води до повишаване на производителността.

КОНТРОЛ 2000 позволява:

 * Дистанционно задаване на температурните режими на ферментационите съдове

 * Непрекъснато наблюдение на ферментациония процес

 * Регулуране на температурните нива

 * Архивиране на данните от измерванията

 * Визуализация на основните параметри на процеса в реално време

КОНТРОЛ 2000 се характеризира с висока степен на надеждност. Системата е предвидена за работа в среда с повишена влажност. Изпьлнителните механизми са пневматични, токозахранвашите магистрали за терморегулаторите и електромагнитните разпределители са нисковолтови.

Системата за контрол на температурата се състои от : компютьрна станция , комуникационна централа и микропроцесорни контролери RTC26D свързани в локална мрежа.