Системата “СПЕКТЪР 2000” е предназначена за контрол на охранявани обекти посредством радиоканал за връзка. Това което отличава “СПЕКТЪР 2000” от останалите радиосот системи е възможността да се осъществява пряка връзка с охраняваните обекти. Двупосочната комуникация позволява чрез компютъната станция да се задават управляващи команди, които да активират различни устройства разположени на охранявания обект. Системата се състои от компютърна станция, радиокомуникационна централа и приемо-предавателни радио модули разположени по охраняваните обекти.
Централата осъществява връзката с наблюдавания обект. Получените от централата сигнали се декодират и обработват от програмния продукт. Информацията се визуализира на екрана на компютърната станция.
Програмният продукт е реализиран, така че да осигурява две нива на достъп до базата данни. Със системата работят два типа потребители: администратор и оператор. Влизането в режим “администратор” става само след въвеждането на коректна парола. Администраторът разполага с неограничени права за достъп до цялата база данни на “СПЕКТЪР 2000”. Единствен той може да извежда справки, да създава нови обекти и да получава достъп до архива. За да изпълнява тези си задачи администраторът трябва да умее да работи с текстов редактор, да разчита правилно подаваната от компютъра информация и да познава базата данни.С ограничени права на достъп са диспечерите (операторите). Основната им функция е да следят за текущото състояние на обектите и да информират оторизираните лица за настъпването на алармени събития.